Fler hot mot Sverige när spioneriet byter skepnad, svd.se

En ny typ av spioner, dataintrång och cybersabotage. Det är några av de främsta hoten som pekas ut i Säkerhetspolisens årsbok.

– Det träder fram en helhetsbild som är tecknad tydligare och kanske i vissa avseenden mer oroande än i de tidigare årsrapporterna, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys […]

Även om årsboken, som professor Wilhelm Agrell uttrycker det; ”är faktagles”, så dyker det upp flera nya ledtrådar mellan raderna. Det är känt sedan tidigare att Säpo officiellt både visat anonymiserade bilder på ryska spioner och att de pekat ut ryska diplomater som underrättelseofficerare. Var tredje rysk diplomat är här under täckbefattning, enligt Säpo. Läs artikel