Försvarsmakten har inlett beredskapsinsats i Östersjön och på Gotland, dn.se

Försvarsmakten har inlett en beredskapsinsats i Östersjön och på Gotland. Enligt myndigheten pågår omfattande militär verksamhet i regionen – både från rysk och västlig sida – på ett sätt som ”i vissa delar inte upplevts sedan kalla kriget”.

– Vi vill ha kontroll över vad som sker längs våra gränser, säger Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist. […]

Just nu pågår även en rysk militärövning i Östersjöområdet. Enligt Försvarsmaktens uppgifter ska den omfatta 6.000 man, till mark, sjö och i luften. Sammantaget är läget mer instabilt, konfliktfyllt och svårare att förutse, uppger Jan Thörnqvist.

– I det läget ställer det höga krav på vår beredskap, alla de här faktorerna bidrar till ett läge som inte är särskilt gynnsamt, säger han till DN.

För att samla in mer informationom vad som pågår har Försvarsmakten inlett en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Den fokuserar på att förstärka sjöövervakningen i Östersjön till havs och från luften samtidigt som den militära närvaron även ökar på Gotland.

– Vi har ökat vår förmåga att få en omvärldsuppfattning. Vi vill ha kontroll över vad som sker längs våra gränser,

Hur många förband som satts in och var vill Försvarsmakten inte svara på, men det handlar om enheter till mark, sjöss och i luften.

– Vi går aldrig ut med sådana detaljer. Det skulle ge någon som vill göra något mot Sverige en större fördel och kan äventyra säkerheten för inblandade förband. Det finns ingen anledning att bjuda på det. Läs artikel