Förhandlingar om Mali har brutit samman, svt.se

Samtalen om en fredlig utveckling i Mali avslutades utan någon överenskommelse mellan militärjuntan och sändebud från den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas. Efter flera dagars samtal bröt förhandlingarna samman.

Ecowas har försökt förmå militärjuntan att ställa sig bakom en plan för återgång till civilt styre. Det misslyckades.

Ett försök att enas om en treårsplan för ett nytt demokratiskt styre i Mali verkar ha stoppats av militärjuntan. […]

Juntans talesperson Ismael Wague sade att det fortfarande var oklart med hur en övergång från militärstyre skulle gå till, något som diskuterats med sändebuden från Ecowas.

-Vi har inte, någon gång, diskuterat en regering som består av en majoritet militärer. Samtliga beslut som rör återgång (till civilt styre), övergångspresident och regeringsbildning ska tas av Malis invånare, och detta sker först efter ”masskonsultationer”, sade Wague utanför försvarsdepartementet i huvudstaden Bamako där diskussionerna förs. Läs artikel