Försvarsmakten genomför oannonserad beredskapskontroll – flera förband kallades in, forsvarsmakten.se

Under fredagseftermiddagen kallades flera förband in till en oanmäld beredskapskontroll som innehåller flera moment och genomförs vid flera platser i Sverige. ÖB, general Micael Bydén, försvarsministern Peter Hultqvist och rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg följde delar av kontrollen på nära håll.

Vid lunchtid på fredagen kallades flera av Försvarsmaktens förband in till en oannonserad beredskapskontroll och vid samma tillfälle genomfördes även ett hemvärnslarm. Soldater och officerare uppmanades att inställa sig till sina respektive uppsamlingsplatser för att ta del av uppgiften, utrustas och därefter transporteras vidare någonstans i Sverige. Bara några timmar senare började flera förband att lösa sina uppgifter. ÖB, general Micael Bydén var själv på plats under fredagskvällen för att prata med soldaterna ur ett av hemvärnets insatskompanier.
– Syftet med denna typ av kontroll är att inspektera förbandens och stabernas förmåga att lösa sina uppgifter vid höjd beredskap. Vi kontrollerar även tillgängligheten. Det är i allra högsta grad en del i att höja vår operativa förmåga och ytterst försvaret av Sverige, säger ÖB. Läs pressmeddelande