Att jaga en svensk ubåt är bland det svåraste som finns, forsvarsmakten.se

De svenska ubåtarna är kända världen över för att tyst och dolt kunna förflytta sig utan att bli upptäckta. För att i händelse av krig kunna försvara landets gränser och territoriella intigritet är ubåtarna lastade med olika typer av torpeder, både skarpa torpeder och torpeder för övningssyfte. Alltså torpeder både med och utan sprängladdning.

– Svenska ubåtar är mycket svåra att upptäcka tack vare den teknik som ubåten är uppbyggd efter samt besättningarnas professionella och taktiska uppträdande, säger Mikael, Fartygschef på en av Sveriges ubåtar. […]

Att delta i en övning som BALTOPS19 förbättrar marinens förmåga att tillsammans genomföra integrerade marina operationer. Det gör det även möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar. – Att öva tillsammans inom Försvarsmakten och med internationella partners bidrar till en starkare marin och ett starkare försvar. Alla delar av marinen bidrar tillsammans till en högre tröskeleffekt och därmed en säkerhet för den territoriella integriteten.

Det är viktigt att vi tillsammans visar närvaro i det svenska närområdet, säger chefen för Första ubåtsflottiljen Mats Agnéus. Denna typ av övningar är inget ovanligt för marinen som har lång erfarenhet av internationellt samarbete. Samtliga delar av marinen är viktiga för att visa närvaro längs landets kuster och att försvara och bevara den territoriella integriteten till havs, för att livet för de svenska medborgarna ska kunna fortsätta som vanligt. Läs pressmeddelande