Försvarsledningen beskylls för att favorisera F-35 i jaktplansupphandlingen: ”Absurda anklagelser”, svenska.yle.fi

Försvarsmaktens högsta ledning anklagas för att favorisera amerikanska Lockheed Martins F-35 i den pågående tävlingen om Finlands nya jaktplan. Suomen Kuvalehti citerar en anonym källa med insyn i processen. Försvarsministeriet beskriver anklagelserna som absurda.

Enligt artikeln i Suomen Kuvalehti skulle Försvarsmaktens tidigare kommendör Jarmo Lindberg ha gett sina underlydande instruktioner att se till att valet i jaktplanstävlingen faller på just F-35.

Jarmo Lindberg lämnade sin kommendörspost sommaren 2019, men i april 2020 framkom att han slutit ett konsultavtal med Lockheed Martin. Lockheed Martin sade upp avtalet bara några dagar senare.

I den pågående jaktplanstävlingen, kallad HX-projektet, deltar fem plantillverkare och projektledningen har upprepade gånger försäkrat att alla deltar på lika villkor. Upphandlingsprocessen har granskats av konsultbolaget Deloitte.

Enligt Suomen Kuvalehti har både Lindberg och andra nyckelpersoner strävat efter att i rapporter och andra sammanhang bortse från F-35:ans svagare sidor och samtidigt betona svagheterna hos de övriga fyra kandidaterna. […]

Enligt Suomen Kuvalehtis källor är F-35 verkligen betydligt dyrare i drift än de övriga plantyperna, eftersom användarlandet förbinder sig att betala en fast årlig avgift som täcker service och reservdelar. Avtalet påminner om ett leasingavtal, och kan i längden bli oproportionerligt dyrt. Suomen Kuvalehti har också anonymt intervjuat medlemmar i riksdagens försvarsutskott, som anser att de inte har fått tillräcklig information om viktiga detaljer, som just plantypernas driftskostnader. […]

Både Jarmo Lindberg själv och andra personer inom försvarsledningen tillbakavisar Suomen Kuvalehtis uppgifter.

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har inte velat kommentera uppgifterna, utan hänvisar till programdirektör Lauri Puranen vid Försvarsministeriet. Han beskriver anklagelserna som absurda. Läs artikel