Forsvarsforsker: Vi er på vei inn i en ny kald krig, dagbladet.no

Hvordan skal NATO svare på Russlands aggresjon mot Ukraina, hybridkrigføring og cyberangrep på NATO-land? Spørsmålet splitter alliansen, ifølge Tormod Heier ved Forsvarets Høgskole.

– Jeg tror utenriksministermøtet til uka vil vise at det er sterke spenninger i NATO, mellom de landene som vil ha en fast linje mot Russland, og andre som ønsker en mer balansert tilnærming, sier forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, til Dagbladet.

I den første gruppen land er USA, Norge, de baltiske landene og Polen. I den andre gruppen Tyskland, Frankrike og andre land i den sørlige delen av Europa som ikke ser på Russland som en umiddelbar trussel.

– Det er tegn som tyder på at USA ønsker å bruke NATO for ytterligere eskalering av rivaliseringen mellom USA og Russland, sier Heier. […]

– Landene som grenser til Russland, vil aldri få sikkerhet uten at Russland får sikkerhet. Hvis NATO ruster opp i smålandene som grenser til Russland, slik at Russland opplever sin sikkerhet svekket, kan det slå tilbake på NATO-landene selv, sier Heier. Läs artikel