Finländarnas åsikter om utrikes- och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten, defmin.fi

[…] Frågan om försvarsviljan besvarades nu positivt av två av tre, 66 procent. Nedgången jämfört med i fjol är sex procentenheter. Förra gången resultatet var under 70 procent var för 29 år sedan, år 1989, då 67 procent gav ett positivt svar på frågan. Ett system med allmän värnplikt av nuvarande slag stöder tre av fyra, 74 procent. Jämfört med i fjol har stödet till systemet sjunkit med sju procentenheter. […]

Till ett Natomedlemskap för Finland förhåller sig nu 59 procent negativt, för ett år sedan 62 procent. En femtedel, 20 procent, vill att Finland ansluter sig till Nato, för ett år sedan var de 22 procent. En femtedel, 21 procent, har ingen åsikt i saken, i fjol var de 17 procent. Läs undersökningen