Forsvarsdebatten: – Erna må vekkes! vg.no

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet och Harald Sunde, Norges forsvarssjef fra 2009 til 2013

Senterpartiet og Høyre har vært og er uenige om mye i norsk politikk. Men vi har begge vært tydelige forsvarere av Norges NATO-medlemskap og arbeidet for å møte vårt lands forpliktelser overfor alliansen. Det virker imidlertid ikke som Høyre nå ser hvilken sikkerhetspolitisk situasjon Norge er i og hvordan den har endret seg de siste årene. Høyres landsmøte må denne helga vekke statsministeren og Høyres ledelse. […]

Norge har historisk lyktes godt i å sikre både avskrekking og avspenning overfor Russland. Kombinasjonen av et sterkt norsk forsvar og en troverdig allianse i NATO har virket avskrekkende og stabiliserende i øst/vest forholdet mot mulige provokasjoner.

Nåværende forsvarssjef advarte allerede i 2015 mot at svekkelser av den norske landmakten ville kunne presse oss til å måtte tillate permanente utenlandske baser på norsk jord. Selvsagt skal Norge sørge for å ha allierte styrker i landet for å trene. Men vi beveger oss i en farlig retning dersom vi svekker vår forsvarsevne  og tror at det kan kompenseres med hjelp fra våre allierte. Alliansens styrke er solidaritet og samhold. Alle må følge alliansens styrkemål, først da kan vi hevde «en for alle, alle for en»! Norge må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må sikre avskrekking overfor Russland, samtidig som vi bidrar til en konstruktiv dialog med et mål om fredelig utvikling i Europa. Läs artikel