Försvarets ubåtar fem miljarder dyrare: ”Väldigt modernt ubåtssystem”, nyteknik.se

Försvarets Materielverk, FMV, och försvarskoncernen Saab har nu skrivit ett tilläggsavtal för de två toppmoderna ubåtarna av modell A26.

De beställdes 2015. Kostnaden för staten angavs då vara 8,6 miljarder kronor. Ny kontraktssumma är cirka 14 miljarder, enligt ett pressmeddelande från FMV. Samtidigt försenas leveransen till Försvarsmakten och kan nu ske tidigast 2028 och 2029. Därmed sker leveransen flera år senare än tänkt.

Försvarsmakten gör nu en konsekvensanalys av hur förseningarna påverkar försvarsförmågan. […]

Två orsaker nämns som orsak till fördyringen och förseningen av ubåtsprojektet. En är att ytterligare utrustning beställts för att höja ubåtarnas förmåga, som torpeder och smygteknik. En annan är att Kockumsvarvets skick i Karlskrona överskattades när Saab köpte det 2014. […]

Trots fördyringarna och förseningarna så anser försvarsministern att det är strategiskt viktigt att fullfölja ubåtsprojektet.

– Jag ser inte några realistiska alternativ, säger Hultqvist.

Hultqvist pekar på att ubåtarna blir en oerhört viktig tillgång för försvarets underrättelseinhämtning och bekämpning långt utanför svenskt territorialvatten. Läs artikel