Försvaret vill att utbildning prioriteras, sr.se

– Om statsmakterna vill att vi ska börja tillväxa rejält, då måste man omformulera det uppdraget så att det tydliggörs att vi ska prioritera det på bekostnad av vissa andra saker, säger överstelöjtnant Lennart Ek.

Försvarets budget har höjts de senaste åren och de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill höja den ännu mer de kommande åren och flera talar om en fördubbling på kanske tio år. Även Försvarsmakten är inne på samma linje och Socialdemokraterna har inte stängt dörren för fler höjningar. I dag, med anställda soldater, kan förbanden inom några dagar försvara Sverige. Men den beredskapen eller beredskapen för internationella insatser och att utveckla försvaret behöver dras ner och i stället fokus läggas på utbildning om Försvaret ska växa fort. Det krävs helt enkelt politisk prioritering, enligt Försvarsmakten. Dessutom krävs snabbt beslut om ökad kapacitet hos Rekryteringsmyndigheten som mönstrar värnpliktiga och om nya vapensystem och exempelvis miljötillstånd för skjutfält. Då kan försvaret växa enligt Lennart Ek.

– Får vi den hjälpen och de tidiga besluten, då bedömer vi att det går, säger Lennart Ek. Läs artikel