Försvaret tappar hundratals budgetmiljoner, gp.se

Flera myndigheter är förlorare när tidigare utlovade satsningar fryser inne i regeringens förslag till övergångsbudget. Försvarsmakten tappar hundratals miljoner kronor och försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att han är bakbunden.

 Vi bedömer att vi har fått en reducering på 350 miljoner kronor jämfört med vad som i grunden var planerat och i förhållande till årets förbandsanslag, säger brigadgeneral Mats Ström, Försvarsmaktens tillförordnade kommunikationsdirektör, till TT. […]

ÖB Micael Bydén har tidigare pekat på konsekvenser för alla stridskrafter om Försvarsmakten inte får tre miljarder kronor mer i anslag för 2019 – men de pengarna syns inte alls till i förslaget till övergångsbudget.

Mats Ström säger nu att försvaret kompenseras för prisökningar, men det saknas alltså 350 miljoner kronor till förbanden nästa år. Enligt Ström pågår en dialog med regeringskansliet, och han säger att minskningen sannolikt beror på att det är just ett förslag till övergångsbudget. Läs artikel