Anders Svärd (försvarspolitisk talesperson för C 1994–2005): Hultqvist bör tala med Ryssland, di.se

En förebild när det gäller Rysslandsrelationer borde vara vårt grannland i öster, Finland. Mellan Ryssland och Finland förekommer regelbundna träffar på olika nivåer. Nyligen var Putin och besökte sin finländske kollega och det var ingen engångsföreteelse. På intet sätt hindrar detta Finland från att kritisera Ryssland när man finner så motiverat…

Vi svenskar borde också se Ryssland som en framtida exportmarknad. För att detta ska bli verklighet måste vi anstränga oss för att ha så goda relationer som möjligt. Även ökad import skulle öka våra möjligheter att påverka Ryssland på de områden där vi menar att det finns brister i mänskliga rättigheter eller då det fria ordets princip inte värnas…

Trots att stormakten Ryssland är ett nära grannland och därmed kan ha en avgörande roll när det gäller Sveriges framtida säkerhet är ansträngningarna från svenska regeringens sida att bygga goda relationer med Ryssland av mycket begränsad omfattning. Snarare verkar det vara allra viktigast att använda Ryssland som ett konstant och ökande hot, som används som motiv för att förstärka ett militärt försvar. Jag anser att ett sådant synsätt inte är värdigt ett utvecklat fritt land som Sverige…

I stället borde Sverige satsa på att utveckla goda relationer även med Ryssland. Sådana strävanden minskar på intet sätt våra möjligheter att framföra kritik när Ryssland, likt andra stormakter, förgriper sig på länder och inte värnar mänskliga rättigheter ens för den egna befolkningen. Att fortsätta underblåsa rysskräck är inte i något hänseende konstruktivt om vi vill förbättra våra egna säkerhetsförhållanden. Sverige gör stora ansträngningar för att bevara och utveckla bra relationer till Kina, vilket är bra, samtidigt som vi är kritiska till Kinas bristande respekt för mänskliga rättigheter. Samma tänkesätt borde tillämpas då det gäller våra relationer till Ryssland. Läs artikel