Försvaret kan ta över din bil, smp.se

Försvarsmakten kommer skicka brev nästa vecka till privatpersoner vars fordon kan komma att läggas beslag på av totalförsvaret om det blir krig.

Om det blir höjd beredskap eller om krig bryter ut kan totalförsvaret lägga beslag på ditt fordon. Vare sig det är en traktor, bil eller snöskoter kommer totalförsvaret nu ha rätt att använda ditt fordon, detta rapporterar P4-Blekinge.

Försvars makten är i arbete med att skicka ut brev till de privatpersoner som är påverkade av beslutet. Får du ett sådant brev betyder det att ditt fordon kan tas i beslag av försvarsmakten vid kris.

– Senaste gången Försvarsmakten gjorde detta var under 90-talet, då var det i en mycket större omfattning, säger Otto Gröntoft, major på Försvarsmaktens högkvareter, till P4-Blekinge.

Från och med nästa vecka kommer ett par tusen personen runt om i landet kommer få brev om att deras fordon ingår i totalförsvaret. Om du får brevet kan du fortfarande använd fordonet som vanligt. Blir det krig eller höjd beredskap förväntas du dock ta ditt fordon till närmaste uppsamlingsplats. Du får ersättning för fordonet när försvarsmakten tar över det. Läs artikel