Beredning eller utredning?

Per Blomquist

Strategen Raimo Jakola har till skillnad från Försvarsberedningen genomfört en gedigen utredning som visar framtida militära hot mot till exempel Sverige, både från Ryssland och från USA/Nato.

Ja, beredningen bereder det som regeringen förelagt den. Därmed sitter ledamöterna fast i ett skalförsvar med låsning i långt tidigare felaktiga politiska doktriner. Det har inte lett fram till ett försvar av Sverige.

”Den risk som finns för freden är att spänningen mellan USA och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skulle utlösa militära incidenter. Sverige bör inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen”, skriver Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman i Svenska Dagbladet (8/6).

Javisst! I vårt Nordeuropa kan terrorbalansen komma att utlösa överraskande militära incidenter med alvarliga följder för vårt land.

Ingen tror väl att stormakterna skonar småstaten Sverige om landet är militärt lättillgängligt och MAKTEN står på spel. Det går inte att göra scenarier utifrån detta bekymmersamma läge.

En analys visar dock att ett defensivt försvar av hela vår yta kan ha krigsavhållande effekt – tidsfaktorn, bindningar och risk för tredje part. Skalförsvaret kan lätt och snabbt slås ut.

USA/Nato har ökat spänningen genom att flytta fram styrkor till Rysslands gräns. Ryssland har svarat med en ordentlig upprustning. Nu finns båda stormakterna positionerade öster om Sverige. Det borde få sakkunniga att inse omöjligheten för Sverige att kriga på eller över Östersjön. Men nej, den gamla politiska låsningen sitter i. Man inser inte ens den militära beprövade erfarenheten. Den anfallande slår första slaget mot det mest känsliga, utgångsgrupperingen för försvarsgrenarna på marken. Någon däremot?

Jakola har återkommande visat på Rysslands satsning i norr. Terrorbalansen måste säkras.

Vilken är lösningen? Sverige kan inte hindra någon av stormakterna från att vara först på svenskt territorium. Med ett defensivt försvar över ytan finns dock möjligheten att båda parter avhåller sig från angrepp på Sverige eller att ett angrepp från någon av dem minimeras. Ryssland kan se till skyddet av geografi och utnyttja tidsfaktorn. Sveriges defensiva försvar mot USA/Nato är tillräckligt.

Raimo Jakolas inlägg framstår som självklart. Politiker, militärer, journalister med flera är emellertid låsta sedan andra världskriget vid felaktiga politiska doktriner som har levt igenom skalförsvarsepoken fram till dagens säkerhetspolitiska läge.

Utred!

 

Anmärkning. – Författaren är överste 1 gr och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han medverkar i antologin Försvaret främst (Celanders 2015).