Försvaret kan inte möta intresset från unga, sydsvenskan.se

Försvarsmakten kämpar för att locka unga till en militär karriär. Men när intresset nu ökar finns inte möjlighet att testa alla. I år tvingas man därför minska antalet utbildningsplatser med 500…

Men i år noterar Försvarsmakten ett större intresse för att påbörja och genomföra grundutbildningen. Fram till och med april ökade antalet ansökningar med 42 procent jämfört med samma period förra året – och antalet som faktiskt genomförde det inledande datorbaserade testet med godkänt resultat ökade med 35 procent. Det innebär en ökning av godkända rekryttest från 5524 till 7573, enligt myndigheten. Läs artikel