Försvaret genomför beredskapsoperation på Västkusten, aftonbladet.se

Göteborgs hamn är avgörande för att förse hela landet – och grannländer som Finland – med förnödenheter som livsmedel och bränsle.

Tidigt i morse fick en luftvärnsstridsgrupp från Luftvärnsregementet Lv6 i Halmstad en oanmäld order om att ta sig till Göteborg och där sätta upp det nyinköpta luftvärnssystemet Patriot för att skydda bland annat Göteborgs hamn. […]

– Västkusten med Göteborgs hamn är strategiskt viktigt med alla transporter som kommer in där och därför är det helt avgörande att kunna skydda för ett angrepp med det här systemet, säger Therese Fagerstedt. […]

Försvarsminister Pål Jonson (M) är informerad om beredskapsoperationen och säger till Aftonbladet:

– Jag välkomnar att Försvarsmakten gör sådana här beredskapsoperationer, det är inte föranlett av något omedelbart hot just i den här frågan, men över tid så har naturligtvis det säkerhetspolitiska läget för Sverige försämrats och då är det viktigt att Försvarsmakten har möjlighet att genomföra sådana här beredskapsoperationer.

Han pekar på att försvaret av Göteborgs hamn och västkusten är viktigt både för att säkra Sveriges och de nordiska grannländernas försörjning – men också möjligheten att ta emot värdlandsstöd från allierade i försvarsalliansen Nato i händelse av kris eller krig. Läs artikel