Försvaret får mer pengar – men kritik för underfinansiering, dn.se

Sveriges militära försvar får 13 miljarder extra. Ett artilleriregemente etableras i Kristinehamn. Det är några av huvudpunkterna i en försvarsuppgörelse mellan regeringen och januaripartierna C och L. Men M och KD varnar för att försvaret ändå riskerar bli underfinansierat. […]

Två mindre infanteriregementen ska etableras 2022 för att nå full kapacitet 2026. Var de ska ligga är inte avgjort. Östersund, Sollefteå-Härnösand och Falun tävlar om lokaliseringen som ska anges i försvarspropositionen den 30 september. Livgardet i Kungsängen utökas och får en reducerad brigad. Läs artikel