P-8 på sitt første oppdrag: Med nye fly kan Norge, Storbritannia og USA jakte russiske fartøy i tettere samarbeid, tu.no

Norge har bestilt fem maritime patruljefly av typen Boeing P-8A Poseidon for rundt ti milliarder kroner.

Det er en selvfølge at P-8 vil gi en betydelig større evne innenfor maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring når disse om et drøyt år skal begynne å erstatte P-3 Orion og DA-20.

En tilleggseffekt ved å ta i bruk de nye flyene, er potensialet for å knytte enda sterkere bånd med to store og nære allierte:

– Det gir større potensial for tettere samarbeid med både USA og Storbritannia når de viktige ubåt-jaktoperasjonene må gjennomføres for å holde kontroll på russiske strategiske ubåter på patrulje i Atlanterhavet, sa generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, i en tale på Oslo militære samfund tidligere i september. Läs artikel