Forsvaret: Denne planen svekker Norge, dagbladet.no

John Olav Egeland, redaktør og kommentator

I løpet avdenne måneden vil fire amerikanske bombefly av typen B-1 Lancer bli utplassert på Ørlandet i Trøndelag. Rundt 200 amerikanske soldater følger med for å drive samtrening med det norske Luftforsvaret. Dette er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase. Flytypen B-1 Lancer ble opprinnelig utviklet for å utstyres med atombomber, men er nå armert med krysserraketter.

Det er i norsk interesse at våre allierte forstår og støtter strategien om at Norge er Nato i nord. Da kan det oppnås en god balanse mellom Natos og USAs mål og interesser, og Norges behov for å bevare et godt forhold til Russland og samtidig ha kontroll over eget territorium.

Det er ikke det som skjer. Tvert i mot har regjeringen Solberg gjennom flere år ført en politikk som gradvis har gjort Norge mer avhengig av USA. I stedet for å styrke vårt eget forsvar, overlates flere oppgaver til USA. Denne politikken bidrar til den økende spenningen i nord, samtidig som Norges selvråderett svekkes. Basepolitikken, som har styrt Norges forhold til Sovjet/Russland siden Einar Gerhardsens tid, fastslo at det ikke skulle være stasjonering av fremmede styrker på norsk jord i fredstid. Norge skulle heller ikke tillate utplassering av atomvåpen i fredstid.

Nå er basepolitikken uthulet så grundig at det knapt er et skall tilbake. Norsk forsvarspolitikk har beveget seg fra avspenning til avskrekking. Siden 2018 har det vært inntil 700 amerikanske soldater i Norge på seks måneders rotasjon. De har trent i Indre Troms og på Værnes. Soldatene ble trukket ut, men nye styrker ankom sist høst og ytterligere tusen er ventet på vårparten. […]

Etter at den kalde krigen var over, ble vårt nasjonale forsvar nedbygd til et lite brannkorps. Samtidig satset ulike regjeringer på å sende norske kolonitropper til USAs kriger i land som Afghanistan, Irak og Libya. Resultatet ble et forsvar med store mangler og svak kampkraft. I stedet for å bygge tilstrekkelig med egne kapasiteter, blir oppgaver nå overlatt til USA og andre allierte. Hvis ikke denne planen forkastes vil resultatet være svekket norsk selvstendighet og større fare for å bli dratt inn i stormaktskonfliktene. Läs artikel

Läs också kommentar tidigare på den här  sajten om den norska baspolitiken.