Forsvar til discountpris – går den også fremover? Peter Viggo Jakobsen, jyllands-posten.dk

Historisk set er der intet nyt under solen i det nye forsvarsforlig. Hovedambitionen er at få forsikringspolicen i Nato så billigt som muligt. Konsekvensen bliver konstante kompensationsudsendelser i tillæg til de nye afskrækkelsesmissioner, der vil presse personel og materiel hårdere, end godt er. […]

Forsvaret vil med forøgelsen af budgettet i det nye forlig ikke kunne løse begge opgaver samtidigt. Der er ressourcer nok til at støtte Nato-afskrækkelsen af russerne, men kapaciteten til også at støtte amerikanskledede operationer bliver forsvindende lille. Det er ikke noget problem for dansk militær sikkerhed. Danmark vil ikke blive angrebet udefra, så længe Nato består. Men det bliver et problem for forsvaret, fordi politikerne har svært ved at sige nej til USA. De vil presse personellet og materiellet til det yderste for at fastholde den goodwill og særbehandling, som de har vænnet sig til. Når telefonen ringer fra USA, vil Forsvaret også fremover blive bedt om at stille op. Det gør det hårdt at være forsvarschef, da man skal have hår nok på brystet til at sige fra, når politikerne forlanger indsættelser, der ikke er kapacitet til. Sker det ikke, brænder forsvaret sammen. Läs krönikan