FMV beställer nytt ledningsstödsystem, fmv.se

FMV har beställt ett nytt ledningsstödsystem till Försvarsmakten inför marinens kommande deltagande i Nato Response Force, NRF, under 2019.

Beställningen omfattar totalt fyra system:

  • två fartygssystem
  • ett utbildningssystem
  • ett landbaserat system

Detta ledningsstödsystem ska fungera i en internationell miljö för att planera och genomföra marina uppdrag tillsammans med andra nationer. I samband med detta har även en beställning gjorts på vidmakthållande av systemet under 2 år.

Ordervärdet är cirka 80 miljoner. Läs pressmeddelande