Forsøker USA å fortelle Norge noe? aldrimer.no

Bak lukkede dører skamroser amerikanske toppoffiserer, diplomater og politikere Andøya flystasjon. Omtalen av Evenes flystasjon, dit de norske maritime patruljeflyene er planlagt flyttet, er langt mer lavmælt og forsiktig. Prøver USA å fortelle norske politikere noe? […]

NATO er bekymret for om Norge har en tilstrekkelig evne til alliert mottak. Norge har også en for lav kampkraft på maritim side og i luften, for ikke å snakke om på land, mener våre allierte venner. Manglende norsk maritim overvåking av nordområdene er  også hyppig oppe som tema. Men amerikanske representanter skryter spesielt av tre ting: Samarbeidet om innfasingen av F-35-flyene, av norske soldaters dyktighet (det er imidlertid bare så få av dem), og av den infrastrukturen som i dag finnes på Andøya flystasjon for gjennomføring av allierte luftoperative operasjoner, herunder både for kampfly og maritime patruljefly. Läs artikel