Forsker: Vi bør ikke ta Norges sikkerhet for gitt, forskning.no

Alle er mer alene nå, også Norge. Slik oppsummerer norsk forsker det sikkerhetspolitiske bildet i verden.[…]

En av konklusjonene er at stormaktsrivalisering og svekkede internasjonale institusjoner vil øke usikkerheten for alle, men spesielt berøre små stater som Norge. Stormakter kan sikre egne interesser gjennom maktkamp dersom internasjonale spilleregler settes til side. Men for små stater er maktkamp ikke et alternativ, forteller Larsen, som tidligere har vært statssekretær i UD og stabssjef for NATOs generalsekretær.

– Norsk sikkerhet er forankret i Vesten, og Vesten har vært drivende i utviklingen av en rettsbasert verdensorden med FN i spissen. Når makt skyves vekk fra det vestlige fellesskapet, ikke minst til Asia, ser vi at det også påvirker stabiliteten i den verdensordenen vi har kjent siden andre verdenskrig.[…]  Bare USA har militær styrke og teknologisk kraft til å komme Norge til unnsetning hvis landet trues, og Europas militære avhengighet av USA er større enn kanskje noen gang siden andre verdenskrig, ifølge forskeren.

Når det gjelder politisk samarbeid, trekker Larsen også her frem sammensetningen i befolkningen som en faktor som er med på å endre USAs forhold til Norge – og Europa: I den nye oppsummeringen skriver han at befolkningen i USA blir gradvis mindre europeisk, mindre norskamerikansk, mer latinamerikansk og mer asiatisk for hver ny generasjon amerikanere som vokser opp. Dette påvirker historiske og kulturelle bånd på tvers av Atlanteren, påpeker forskeren. Läs artikel