Förra Moskvaambassadören: Finland med i Nato och det kvickt, hbl.fi

Finlands förra ambassadör i Moskva Hannu Himanen vill att Finland så fort som möjligt skickar in en medlemsansökan till Nato. I sin nya essäbok varnar den nypensionerade diplomaten för risker med att presidenten och regeringen har delat ansvar för utrikespolitiken och tycker att presidenten på sikt borde bli ett ceremoniellt statsöverhuvud utan makt.

Som nybliven pensionär ser Finlands förra ambassadör i Moskva, Hannu Himanen, det som sitt kall att ge sig in i den säkerhetspolitiska debatten.

– Förstås skulle det vara lättare för mig att bara tiga, men jag har tänkt mycket på de här frågorna och tycker att det är viktigt att jag delar med mig av mina insikter ifall det finns en beställning på det, säger Himanen som är aktuell med boken Länttä vai itää – Suomi ja geopolitiikan paluu (Väst eller öst – Finland och geopolitikens återkomst) som ges ut av förlaget Docendo.

Hannu Himanen ger sig in i Natodebatten på ett sätt som inte lämnar utrymme för tolkningar och är tydlig med att Finland så fort som möjligt borde skicka in en medlemsansökan till försvarsalliansen Nato.

– Ett medlemskap skulle stärka Finlands eget territorialförsvar och öka den regionala stabiliteten på ett sätt som är fördelaktigt för Finland, skriver ambassadören. Läs artikel