Fördjupat svensk-tyskt samarbete, forsvarsmakten.se

Som grannar i Östersjön har Sverige och Tyskland ett hav mellan sig. Samma hav förbinder också länderna genom handel och olika samarbeten. Den svenska och tyska marinen har inlett ett fördjupat samarbete som startar med ett svenskt örlogsbesök av Tredje sjöstridsflottiljen i Kiel under denna vecka.

Exakt i vad samarbetet ska bestå av ska nu diskuteras. Det kan omfatta exempelvis personalutbyte eller att man använder varandras utbildningsanläggningar. Oavsett vad detta mynnar ut i så ligger samarbete i tiden, inte bara för Sverige utan för andra nationer. Läs pressmeddelande