Förberedelser inför DCA-avtalet?

Utgivarna

En av de militära baser som omfattas av försvarssamarbetsavtalet med USA (DCA-avtalet) används av flygflottiljen i Luleå. Flottiljen fick nyligen amerikanskt besök. I februari landade två amerikanska B-1B Lancer ur Bomber Task Force på Luleå-Kallax flygplats för att ”basera” där och öva. Detta är andra gången sådana amerikanska bombplan ”baseras” i Sverige för övningar.

Var det fråga om övningar i syfte att stärka Sveriges försvar? Eller handlade det snarare om att pröva Sveriges förmåga att som värd- och transitland tillhandahålla baser för amerikanska strategiska operationer? Höll övningen i linje med DCA-avtalet öppet för vad svenska militära plattformar ska kunna användas för?

”Vi har återkommande samövat med Bomber Task Force där vi övat hela kedjan, från eskort och samband till skarp vapeninsats. Nu fortsätter vårt samarbete genom att återigen basera B1-B Lancer på svensk mark för att öva tillsammans”, säger flygvapenchefen, generalmajor Jonas Wikman.”

De amerikanska bombplanen flög från South Dakota för att delta i övningen Vanguard Adler, som enligt vad som offentligt redovisats syftar till att förbättra samverkan med svenska JAS 39 Gripen i ”the Arctic and Baltic regions”. Övningarna som utfördes inkluderade ”surface attack, air interdiction, and close air support scenarios”.

Vissa av dessa bombplan som opererar utifrån Texas har under februari deltagit i folkrättsstridiga bombattacker i Irak och Syrien. Planen började användas i mitten av 1980-talet. De byggdes ursprungligen för att penetrera Sovjetunionens luftförsvar i händelse av kärnvapenkrig. De används fortfarande för att stödja “the U.S. bomber presence in the Asia-Pacific region and to conduct close air support missions in U.S. operations around the world”. Det sägs i en artikel att planen sedan slutet av kalla kriget inte längre bär kärnvapen. Planen är strategiska bombplan med stor räckvidd som kan flyga mycket långa distanser utan påfyllning av bränsle.

Den svenske flygvapenöversten Peter Greberg, Norrbotten, förklarar: “Being a bomber escort is not something we do regularly, so that was very good training.”

Övningen ingick i “Bomber Task Force 24-2”, uppdrag som syftar till att “provide U.S. leaders with strategic options to assure Allies and partners, while deterring potential adversary aggression across the globe”, och utgjorde en del av den storskaliga övningen Global Exercise 2024.

Karaktären på sådana övningar är inte lätt att bedöma. Underlaget är tunt och officiellt styrt. Det är svårt att se att uppdraget att eskortera strategiska amerikanska bombplan över Sverige och ut över Arktis, Nordsjön och Baltikum är något som bör ha prioritet ur det svenska försvarets synvinkel.

 Att låta det föga pålitliga USA fronta som vår skyddsmakt och sända ut signaler om att USA är berett att ställa upp när det verkligen skulle gälla är tvetydigt. Det är möjligt att denna tvetydighet skulle kunna vara en fördel i vissa mycket svåra lägen, även om vi inte har någon direkt fördel av den under överblickbar tid. På den negativa sidan måste emellertid antecknas att denna underordning bidrar till att inge falsk trygghet internt, när uppgiften är att bygga ett eget försvar. Det skapar en passiverande tillvänjning och anpassning. Det går inte att lita på det ambivalenta USA:s strategiska överväganden, där Sverige bara är en mindre pusselbit i stormaktens långt ifrån konsekvent utmejslade ”grand strategy”.

Sådana här övningar med Sverige som bas för en stormakts strategiska bombflyg bidrar inte heller till att reducera spänningarna i vårt närområde utan ökar istället risken för att vi exponeras som militärt mål. Sverige har knappast haft full inblick i de amerikanska bombplanens operationer sedan de lyft från ”baseringen” i Luleå-Kallax.

Ett exempel på att övningar kan öka spänningarna är de skilda budskap som fördes fram under Arctic Challenge Exercise 2019, där USA deltog med flygstyrkor. Övningen var enligt svenska försvaret baserad på ett FN-mandat för en insats med en internationell stabiliserande multinationell styrka.

Men det amerikanska flygvapnet gav en annorlunda bild av övningens scenario och angav som syfte att slå ut Rysslands försvarssystem och förstöra dess luftvärn (Airforce Times 20/5 2019). Denna avsikt med övningen kunde man inte läsa om i svenska media utan rapporterades i en amerikansk militärtidskrift. För den övningen hade Sverige det överordnade ledningsansvaret, och om övningen genom misstag eller avsiktlig provokation från USA:s sida lett till en säkerhetspolitisk kris hade Sverige kunnat hamna i ett utsatt läge.

Läs mer:

Long-range bombers return to US following massive NATO mission amid tensions with Putin’s Russia | Fox News

Stärkande samövning – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

B-1 bomber crashes during training mission in South Dakota; crew ejected safely | Fox News