FOI: Svensk retorik kan användas av Ryssland, tt.omni.se

Sverige har höjt sin militära beredskap i Östersjön och på Gotland. Försvarsministern säger att det är en signal mot Ryssland och insatschefen jämför intensiteten i Östersjön med kalla kriget. Den militära aktiviteten beskrivs som hög och under tisdagen passerade ryska landstigningsfartyg öster om Gotland i en militär övning, rapporterar Dagens Nyheter.

Händelseutvecklingen är en del av ett större spel som pågått i flera år, mellan framför allt Ryssland och Nato med USA i spetsen, menar Krister Pallin, som är forskningsledare på FOI. […]

TT: Går då inte Försvarsmakten Rysslands ärende genom att jämföra med kalla kriget?

– Det skulle man kunna tänka sig, dock har vad vår insatschef säger väldigt liten betydelse. Men det är självklart en retorik som Ryssland kan utnyttja, och om Natos militära chef skulle sagt något liknande skulle det säkert användas av ryssarna, säger Krister Pallin.

TT: Blir det inte ännu mer spänt av Försvarsmaktens signaler?

– Det är en balansgång. Tar man i för mycket riskerar man att provocera, men Sverige är en liten spelare och det spelar inte så stor roll vad vi gör. Läs artikel