Ryska landstigningsfartyg utlöste höjd svensk beredskap, dn.se

En övning med tre stora ryska landstigningsfartyg som passerade öster om Gotland på tisdagen är orsaken till att Sverige höjt sin militära beredskap. Övningen i kombination med krisen i Belarus bedömdes göra det nödvändigt att sända ut svenska militära fartyg och flyg samt marktrupp till Östersjöns största ö, Gotland. Läs artikel