FN röstade för utökad palestinsk status, svt.se

Generalförsamlingen i FN har med stor majoritet röstat för att ge de palestinska områdena utökad status i organisationen. Sverige avstod från att rösta.

”För att en grund för hållbar fred ska läggas krävs en förhandlad tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Detta reflekteras tyvärr inte tillräckligt tydligt i resolutionen”, skriver Tobias Billström till SVT.

Resolutionen ger Palestina betydligt större rättigheter att delta i generalförsamlingens sammanträden än de har i dag, men innebär inte att de får rösträtt.

I resolutionen anges vidare att Palestina, i enlighet med artikel 4 i FN-stadgan, ”är fullt kvalificerat för medlemskap i FN”.

– Framförallt innebär det att en överväldigande majoritet av världens länder anser att Palestina kvalificerar sig för att bli fullvärdig medlem – en symbolisk men tydlig signal från världen, säger SVT:s USA-korrespondent Fouad Youcefi. Läs artikel