Flygvapnet ska klara första smällen, nsd.se

Flygvapnet ökar åter skyddet för att undvika att slås ut i en första anfallsvåg mot Sverige.

– Har man inget luftförsvar för att stå emot en sådan attack, då är man illa ute, säger flygvapenchefen Mats Helgesson.

 Efter 90-talets avspänning och försvarets satsningar på internationella insatser är fokus åter på att kunna försvara svenskt territorium. Om Sverige skulle dras in i en militär konflikt runt Östersjön räknar Helgesson med att flygvapnet får ta en stor del av första smällen.

Han pekar på att det primära målet i moderna krig mellan stater är att hårt attackera motståndarens luftstridskrafter i inledningsfasen för att få luftherravälde.

– Man ser till att fullständigt ta bort alla luftförsvarsresurser, sedan kan man härja fritt om jag uttrycker mig väldigt enkelt, säger Helgesson. Läs  artikel