Flygvapenövning 2016 2-6 September 2016. forsvarsmakten.se

Flygvapenövning 2016 är en övning för svenska luftstridskrafter i ett nationellt scenario. Övningen genomförs mellan den 2 september och den 6 september 2016 med flygövningsområde i sydöstra Sverige.

Övningens syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och nationellt uppträdande från flottiljer och baser vid ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare, med verksamhet 24 timmar per dygn under fyra dagar.

Ledning och genomförande av luftförsvar är prioriterat under Flygvapenövning 16.

Flygvapenövning 16 är flygtaktisk stabs ledningsövning som genomförs som en tillämpningsövning med deltagare ur alla förband i flygvapnet.

I övningen deltar också delar ur armén, marinen, militärregionala staber, hemvärnsförband och FMLOG.

Stöd utgår från ett flertal andra förband och staber i Försvarsmakten. Läs pressmeddelande