Flygofficerare i händelsernas centrum föt TRJE18, blogg.forsvarsmakten.se

Sedan snart två veckor tillbaka befinner sig fem svenska flygofficerare på plats i Natos högkvarter för luftoperationer (NATO HQ Aircom). Högkvarteret ligger beläget på den amerikanska flygbasen Ramstein i södra Tyskland där även ledningen för USA:s flygstridskrafter i Europa och Afrika är lokaliserat.

Inom ramen för övningen TRJE18 arbetar de svenska flygofficerarna som värdlandsrepresentanter och partners i Nato-staben i syfte att säkerställa att övningen kan genomföras flygsäkert och samtidigt med hög komplexitet. Då flygningarna i TRJE18 i relativt stor omfattning sker i svenskt luftrum med svenska flygstridsledare krävs omfattande civil och militär samordning för flygningarna till och från Sverige. Deltagande flyg ansluter direkt till det stora norrländska flygövningsområdet från baserna Bodö, Örland, Rovaniemi och Luleå samt baser i både Storbritannien och USA. Läs artikel