Externa aktörer försvårar en lösning på kriget i Jemen, utrikesmagasinet.se

Ashi Al-Kahwati ,statsvetare och praktikant vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram

Sverige har fått en förfrågan från FN om att stå värd för samtal om kriget i Jemen. Landet plågas sedan flera år tillbaka av ett inbördeskrig med de regionala stormakterna Saudiarabien och Iran inblandade. Kriget har lett till den just nu största humanitära krisen i världen med utbredd svält och enorma behov av akut hjälp till befolkningen.[…]

Innebär detta att Jemen är ett hopplöst fall? Inte nödvändigtvis, men den absolut största barriären för framgångsrika förhandlingar är de externa aktörernas inblandning. Utan USA:s och Storbritanniens indirekta stöd skulle det vara mycket svårt för den saudiledda alliansen att bedriva krig i denna omfattning. Om inte Saudiarabien hade valt att utnyttja situationen i Jemen för att bedriva krig via ombud mot Iran skulle konflikten i Jemen inte ha eskalerats till den humanitära katastrof vi ser idag. Då hade inte heller Hadiregeringen haft en lika stark position i förhållande till huthierna, och vi hade sannolikt inte haft det dödläge som vi befinner oss i idag. En fredlig lösning på konflikten måste vara baserad på interna aktörer med legitimitet, inte på externa aktörer med vapen, pengar och egna agendor. Läs artikel