Finlands sak är svår, smp.se

Finlands sak är vår heter det med rätta som bekant. Men när en lika storskalig som ovanlig polisoperation inträffar en lördagseftermiddag i vårt östra broderland var det länge tyst i svenska medier. Detta trots att operationen inträffade i det svenskspråkiga Finland och omgående rapporterades i pressorgan som Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Österbottens Tidning och Vasabladet. […]

Centralkriminalpolisen dementerar att insatsen hade andra syften än att bekämpa misstänkt penningtvätt. Några timmar efter det att tungt beväpnade och maskerade poliser genomfört husrannsakningar talade dock försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva om att utländska markinköp på strategiska platser Finland måste begränsas. Det ger en signal om vad insatsen i skärgården i verkligheten handlar om.

Det är ingen hemlighet att bolaget i centrum för helgens stora operation är ryskt. I flera år har det köpt upp fastigheter i Åbolands skärgård nära djupa farleder. Bolaget äger också fastigheter invid militära skyddsområden och flygfält vilket den finska Skyddspolisen uttryckt oro för då investeringarna förefaller kommersiellt sett tveksamma. Läs artikel