Finlands och Rysslands ekonomiska samarbetskomission sammanträder i Moskva, formin.finland.fi

Den ekonomiska samarbetskommissionen för Finlands och Rysslands regeringar sammaträder i Moskva den 23 november 2016. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen är Finlands ordförande vid mötet. Vice premiärminister Dmitrij Kozak är Rysslands ordförande.

Den ekonomiska samarbetskommissionens syfte är att förbättra finländska företags verksamhetsförutsättningar i Ryssland och skapa kontakter mellan företag.

Under samarbetskomissionen arbetar 15 arbetsgrupper för olika sektorer och nio regionala arbetsgrupper. Under mötet behandlas arbetsgruppernas ärenden och företagens problem diskuteras. Hela samarbetskomissionen sammanträdde senat 2013. Arbetsgrupperna har fortsatt det konkreta tekniska arbetet till exempel inom trafiksektorn, tullområdet och skogssektorn.

”Finland har liksom övriga EU-länder fortsatt sin handel med Ryssland med sådana varor och tjänster som inte omfattas av sanktioner. Över 400 finländska företag har verksamhet i Ryssland så det är helt naturligt att vi fortsätter hantera deras problem i samberbetskommissionens olika sammansättningar. Nu uppstod behovet av att sammanträda på ministernivå för att diskutera företagens ärenden”, säger minister Mykkänen.Läs artikel