Donald Trump har rätt – vi måste rusta upp, ledare Expressen

Svenska försvarspolitiker borde snabbt komma överens om samma besked. De blygsamma tillskotten i fjolårets försvarsöverenskommelse är långtifrån tillräckliga, oavsett om man förordar alliansfrihet eller Natomedlemskap.

Gunnar Hökmarks konstruktion med ett engångslån har sina fördelar. Sverige får tid på sig att stegvis höja de årliga anslagen och försvarsmakten slipper en vardag där materielinköp ständigt går ut över övningsverksamheten.

Men debattartikeln är också ett exempel på en återkommande sjuka i svensk försvarspolitik: klåfingrigheten. Hökmark har långa uppräkningar av satsningar som han finner lämpliga: ubåtstorpeder till Helikopter 14, Leopard-stridsvagnar, Läs ledaren

 

Kommentar:

Expressen-ledaren kritiserar en “återkommande sjuka” hos många försvarsdebattörer att söka detaljstyra vapenanskaffningar och försvarets utveckling. Vad som dock saknas mest hos både Gunnar Hökmark och Expressens ledarskribent är en insikt om att det först och främst måste skapas ett täckande territorialförsvar. Ett sådant kan bara åstadkommas genom att den allmänna värnplikten återinförs. Inget yrkesförsvar klarar av den uppgiften.