Finland och Sverige utvecklar gemensam marin stridsgrupp, svenska.yle.fi

Finland och Sverige fortsätter att utveckla sitt marina samarbete. Man håller dessutom på att utveckla en gemensam marin stridsgrupp, som går under namnet Swedish-Finnish Naval Task Group.

Övningsmässigt kommer länderna i år att samöva i bland annat övningen SWEFINEX16 i slutet av maj utanför Gotland, och vid övningen Baltops 16, som inleds i övningsområdet i Syndalen i Hangö i början av juni. Stabschefen för marinen, amiral Juha Vauhkonen, berättar att de gemensamma målen nu har blivit tydligare.

– Vi har ganska långa traditioner när det gäller att öva med Sverige, men nu har det blivit ännu viktigare att öva ihop och vi är också mer organiserade än tidigare. Inte minst när det handlar om den gemensamma marina stridsgruppen Swedish-Finnish Naval Task Group. Läs artikel