Finland gör ett utvärderingsbesök i Ryssland, puolustusvoimat.fi/

Finland gör ett utvärderingsbesök i Ryssland 11–13.10.2016. Utvärderingsbesökets syfte är att öka förtroende och säkerhet i enlighet med Wien-dokumentet 2011.

Finlands utvärderingsgrupp består av tre personer och leds av överste Marko Ekström.

Föremålet för utvärderingsbesöket är 15de Army Aviation BDE i Ostrov.

Målsättningen med utvärderingsbesöket är att uppskatta riktigheten i den årliga informationsutbytesrapporten som givits om den huvudsakliga beväpningen och materielen hos det förband eller den enhet som besöks. Läs pressmeddelande