Finland deltar i övningen Joint Protector 21 i Sverige, puolustusvoimat.fi

Finland deltar i den multinationella stabsövningen Joint Protector 21 som Sverige arrangerar 12–26.9.2021 i Älvdalen i Sverige. Övningens leds av Storbritannien. Finlands deltagande i övningen Joint Protector 21 är en del av det multilaterala JEF-försvarssamarbetet (Joint Expeditionary Force) som leds av Storbritannien.

Försvarsmakten deltar i övningen Joint Protector 21 med 14 stabsofficerare från Huvudstaben, inrättningar som är underställda Huvudstaben, Flygvapnet och Försvarshögskolan. Under övningen Joint Protector 21 utvecklas den multilaterala operationsstabens samverkan JEF-länderna emellan. […]

JEF, som leds av Storbritannien, är en multilateral ram inom försvarssamarbete som utgörs av tio länder – Nederländerna, Island, Storbritannien, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Danmark och Estland – som Finland anslöt sig till sommaren 2017. Försvarsministrarna i JEF-länderna utfärdade politisk styrning för verksamheten i juni 2021. Läs pressmeddelande

Läs även kommentar tidigare på den här sajten om Jef.