Finland är på väg att öppna flera militära områden för användning av USA, yle.fi

Förhandlingarna mellan Finland och USA om försvarssamarbete är nästan klara, enligt Yles källor.

Finland har förhandlat med USA i över ett år.

I och med försvarsavtalet (DCA) kommer Finland och USA överens om att de amerikanska trupperna ska operera i Finland. Den fördjupar och preciserar det samarbete som överkommits i Natoavtalen.[…]

Avtalet förhandlades fram av tjänstemännen vid utrikesdepartementet och försvarsdepartementet. Enligt Yles källor ska de sista förhandlingarna äga rum dessa dagar. Om parterna är nöjda avgörs frågan av statsledningen i Finland nästa vecka.

Därefter ska de behandlas av regeringen och sedan ska riksdagen godkänna avtalet. Konstitutionsutskottet avgör om hälften av rösterna räcker för avtalet eller om det krävs en kvalificerad majoritet, det vill säja två tredjedelar av företrädarna, bakom avtalet. Läs artikel