Breda möjligheter för amerikanska trupper att anlända till Finland och operera här, hs.fi

Google-översatt

Enligt HS:s uppgifter är de militära områden som USA använder sig av mer flexibelt i avtalet än till exempel i Norge. […]

Åtminstone initialt kommer avtalet sannolikt att innebära mer gemensam träning och praktik än vad USA behöver en enorm mängd vapen och trupper till Finland. […]

I princip skulle amerikanska  soldater kunna anlända till exempel för övningar när som helst inom de gränser som avtalet definierar. Soldater skulle ha egna lokaler och övingsområden. Det ska vara möjligt för USA att förvara vapen i Finland och underhålla utrustningen.

Enligt HS-uppgifterna är soldaternas position definierad av avtalet mer flexibelt än till exempel i Norge, där det i originalversionen av avtalet endast fanns tre områden som avsätts för  USA.

Det är inte känt var de amerikanska styrkornas positioner finns. En av de utvalda platserna är norra Finland. Naturligtvis kommer de inte att vara särskilt nära den östra gränsen. Enligt HS är platserna definierade i kontraktsbilagan.

En fråga som ska lösas i avtalet är vilket lands lag soldaterna ska följa. I militära zoner gäller både amerikanska och finska lagar beroende på fråga. Läs artikel