Experten: USA har begått folkrättsbrott, Aftonbladet

USA:s attack mot den syriska militäranläggningen är ett folkrättsbrott, säger folkrättsexperten Ove Bring.

Samtidigt menar han att USA inte kommer att få några större eller kännbara konsekvenser av sitt agerande.

– Till skillnad från Ryssland kommer det enbart att bli politisk utfrysning.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt vid Försvarshögskolan, säger att nattens raketattack mot den syriska regimens militärbas – som beordrats av president Donald Trump – är ett folkrättsbrott och därmed ett brott mot FN:s stadgar.

 – Ett beslut om repressalier eller en reaktion mot Syriensregering måste tas av säkerhetsrådet, säger Ove Bring till Aftonbladet.

Ove Bring menar att USA:s agerande endast hade varit försvarbart under två förutsättningar; antingen genom självförsvar eller med samtycke från säkerhetsrådet.

– Självförsvar var det ju inte och Trump hade aldrig kunnat få igenom detta i säkerhetsrådet, det hade Ryssland satt stopp för.

Dock menar Ove Bring att Rysslands vetorätt inte är helt av ondo då den finns till för att undvika kollision mellan stormakterna som han menar kan urarta i ett storkrig.

– Det är möjligt att det behövdes en reaktion mot al-Assads regering men tanken är att man ska avstå från det när ett storkrig hotar. Nu är det mycket osäkert läge i hela världspolitiken, vilket gör att en sådan här sak kan vara skillnaden mellan krig och fred.

 Ove Bring menar därför att USA borde ha väntat på säkerhetsrådets utredning av tisdagens kemgasattacker för att säkerställa vem som är skyldig till attacken som kan ha skördat uppemot 100 människoliv.

– Nu har Trump föregripit utredningen och bombat i stället, vilket är väldigt farligt. Frågan om utredningen har helt enkelt körts över av bomber. Läs artikel