EU:s försvarsministrar diskuterade EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, regeringen.se

När EU:s försvarsministrar träffades i Bryssel den 18 maj diskuterades flera frågor inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Därutöver diskuterade försvarsministrarna bland annat samarbetet mellan Nato och EU.

Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) diskuterades bland annat möjligheten att upprätta ett permanent strukturerat samarbete (PESCO), formerna för en koordinerad försvarsöversyn (CARD), utvecklingen av EU:s snabbinsatsförmåga, med särskilt fokus på EU Battle Groups, och upprättandet av en europeisk försvarsfond (EDF).

Under mötet representerades regeringen av ambassadör Lars Danielsson. Vid mötet underströks regeringens uppfattning att samarbetet inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik är under rådande omvärldsläge viktigare än någonsin, men att allt samarbete ska bygga på mellanstatlighet och bidra till att stärka unionens sammanhållning. Läs pressmeddelande