EU: Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) den 13 november 2017, regeringen.se

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström och Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om permanent strukturerat samarbete (Pesco). I samband med mötet förväntas de medlemsstater som avser delta i Pesco underteckna en gemensam underrättelse till rådet och unionens Höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om denna avsikt.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar upprättandet av Pesco och har för avsikt att underteckna underrättelsen. Regeringen bedömer att Pesco kan uppfylla två strategiska mål: att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt att bidra till stärkt europeisk sammanhållning. Regeringen välkomnar de viktiga framsteg som skett i genomförandet av EU:s globala strategi inom området säkerhet och försvar. Regeringen lägger stor vikt vid fortsatta framsteg för att stärka EU:s civila krishanteringsförmåga, liksom implementeringen av övriga prioriterade frågor i uppföljningen av den globala strategin, som resiliensbyggande och en integrerande ansats till kriser och konflikter.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Pesco behandlades senast i EU-nämnden inför Europeiska rådet den 18 oktober. Pesco behandlades senast i utrikesutskottet den 28 september och i försvarsutskottet den 21 september. Läs pressmeddelande