Etterlyser mer vilje til å utforske alternative forsvarskonsepter, forsvarsforeningen.no

Den pensjonerte generalløytnanten Robert Mood er direkte skremt av Forsvarets operative sjef, Yngve Odlo, som tegner et rosenrødt bilde av såvel den trusselsituasjon Norge befinner seg i og vår evne til å møte et aggressivt Russland. Han og andre eksperter mener Forsvaret må vise mer vilje til å å utfordre vedtatte sannheter og utforske alternative forsvarskonsepter. […]

Generalløytnant Mood blir skremt når vår øverste operative sjef mener at det norske forsvaret «ikke har noen ambisjon for hvor lenge vi skal kunne forsvare oss» fordi et tidsestimat for å få inn allierte forsterkninger er «en teoretisk eksersis». […]

Mood beskylder Odlo for å sette fag til side, kommunisere politisk korrekt – uten substans. I artikkelen viser Mood til at Forsvarets Forskningsinstitutt har instrumenter for å beregne hva som trengs av styrker, utstyr og ammuniasjon for å holde ut inntil vi får hjelp av våre alliansepartnere.

Hva som skal til – og hva som ikke skal til – for å forsvare Norge er det tydeligvis ulike teorier om. […]

Når det gjelder luftvern ser det ut til at politikerne ikke er særlig lystne på å reagere, bortsett fra FrP som har tatt opp dette som egen sak i Stortinget. Men luftvern er dyrt, vi snakker kanskje om 20 millarder kroner som skal legges oppå de andre fremtidige investeringene i form av, ja, stridsvogner, helikoptre, erstatning for de fallerte NH-90-maskinene og ikke minst Sjøforsvarets fartøystruktur som så langt ikke har sett dagens lys.

Hvordan våre politikere skal forholde seg til denne uenigheten blant generaler og andre fagfolk kan vi lure på. Det er ifølge Mood ingen grunn til å ha illusjoner. I et innlegg på Facebook skriver han at hverken Arbeiderpartiet eller Høyre kommer til å gå inn for en økning til 2 eller 3% av BNP, det har de for lengst signalisert, skriver han. Läs artikel