Norsk basepolitikk er moden for skraphaugen, stratagem.no

Arne Bård Dalhaug, generalløytnant (P).

De tre forhold av størst viktighet som kom ut av NATOs toppmøte er enigheten om at Russland er den mest betydningsfulle og direkte trusselen mot fred og stabilitet i det Euro-Atlantiske området, at Finland og Sverige er på full fart mot medlemskap, og ikke minst at det fremskutte forsvaret av NATOs territorium må styrkes kraftig. […]

Den prinsipielle tilnærmingen til forsvaret av Finnmark bør nå gjennomgås på nytt under den forutsetningen at Svensk og Finsk NATO-medlemskap kommer på plass, noe som vil frembringe et stort sammenhengende alliert område nord for Polarsirkelen. Ambisjonen bør være fremskutt forsvar med siktemål å nekte fienden tilgang til norsk territorium i Finnmark. Det bør legges til grunn at basepolitikken oppheves, nødvendig militært utstyr forhåndslagres i Finnmark og at allierte styrker kan stasjoneres i fylket. Finnmark blir dermed en del av en NATO-plan for forsvaret av Nordkalotten. Gitt det Russland vi nå ser, og de endringer som har funnet sted i våre naboland, ville dette på ingen måte være å overreagere. Läs artikel