Ett svenskt medlemskap i Nato skadar Sveriges säkerhetspolitik, Sven Hirdman, di.se

I en artikel i Dagens Industri den 12 december argumenterar en grupp säkerhetspolitiska debattörer för att Sverige för sin egen och de baltiska staternas skull bör gå med i Nato. Resonemanget är felaktigt på en rad punkter.

För det första är deras premiss att Ryssland i något oklart läge skulle ha ett egenintresse att sätta i gång ett krig mot stater som är medlemmar i Nato och eller EU felaktig. Det finns inga som helst belägg eller indicier för att den ryska statsledningen skulle vilja starta ett krig mot västmakterna, vilket skulle få förödande konsekvenser för Rysslands ekonomiska återhämtning och för det ryska folket. Ryssland har, i motsats till tänkandet i Japan och i Tyskland på 1930-talet, tillräckliga landområden och resurser för att inte behöva eller vilja sträva efter andras territorier. Landet har också nog av erfarenheter av krig på rysk mark…

Nej, Sveriges politik bör inte vara att bidra till att höja den militära spänningen i Östersjöområdet, utan stött av ett förbättrat territoriellt totalförsvar bör vi i samarbete med Finland och andra stater och organisationer verka för avspänning och samarbete mellan stormakterna och fredlig lösning av konflikter. Det är en politik som har starkt stöd i svensk nutidshistoria och hos den svenska befolkningen.  Läs artikel