Gotland får eget regemente, svt.se

Regeringen beslutade i dag att Gotland får eget regemente. Regementet kommer till en början att omfatta ca 350 personer. Det blir det första nya regementet i Sverige sedan andra världskriget.

Beslutet gäller från 1 januari 2018 enligt regeringen. Invigningen kommer att ske senare under året. Regementet kommer successivt att växa och kommer till en början att omfatta ca 350 personer (regementsledning och den 18:e stridsgruppen). Gotland är ett av de strategiska områden som pekas ut av regeringen i 2015 års försvarsbeslut.

–  Återetableringen sker mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i närområdet och att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland. Etableringen på Gotland är den första nyetableringen sedan början av 1980-talet, säger Peter Hultqvist.

– Senast Sverige inrättade nya regementen var under andra världskriget då ett antal nya flygflottiljer skapades, fortsätter han.

Gotlands regemente (P18), lokaliseras i Visby. Det har tidigare funnits fyra regementen på Gotland. Det sista regementet, också benämnt P18, avvecklades 2005. Läs artikel