Ett säkert EU i en säker värld, regeringen.se

Inom ramen för EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas den gemensamma politiken för att bidra till säkerhet såväl inom som utanför EU. Den europeiska säkerhetsordningen utmanas alltjämt av rysk aggression i Ukraina. Viktiga framsteg har gjorts för att lägga grunden för ett inkluderande och ambitiöst strukturerat försvarssamarbete (Pesco) och arbetet fortsätter för att lyfta fram den breda synen på säkerhet […]

Regeringen kommer att verka för:

  • Att genomföra såväl de civila som militära prioriteringarna i EU:s globala strategi, inklusive det permanenta strukturerade samarbetet Pesco och en utvecklad civil krishantering.
  • Att EU:s dialog med Ryssland är tydlig och principfast och att stödet till Ukraina och övriga länder i det östliga partnerskapet är starkt. EU:s sanktioner mot Ryssland ska upprätthållas så länge skälen till att de infördes kvarstår.
  • Att EU bidrar till konfliktförebyggande, krishantering och konfliktlösning i Europa, Mellanöstern och Afrika i nära samverkan med FN och regionala aktörer.
  • Att upprätthålla EU-närmandeprocesserna för västra Balkan baserat på varje lands egna meriter. Läs pressmeddelande